TET-polku

TET-polku tarkoittaa TET-paikalla ennalta sovittua käytäntöä, jolla toteutetaan peruskoululaisten työelämään tutustuminen. TET-jakso on työelämään tutustumista, joten mielekkäiden työtehtävien ohella on tärkeää, että oppilaalla on mahdollisuus perehtyä yrityksen edustamaan toimialaan ja siksi on toivottavaa, että yritys jakaisi työviikon tutustumispisteisiin ja sopisi vastuunjaosta ja ohjauksen järjestämisestä tutustumispisteissä. 

TET-viikko parhaimmillaan on koulun ja yrityksen yhdessä rakentama kokonaisuus. Turun peruskoulun opinto-ohjaajat ovat saaneet hankerahoituksen STEAM-hankeryppäältä ja tämän rahoituksen turvin meillä opinto-ohjaajilla on mahdollisuus tarjota apua yrityksille TET-viikon suunnittelussa. Ensi syksyn aikana meillä on mahdollisuus TET-poluttaa 36 yrityksen TET-jakso.

Haluaako teidän toimipaikka olla mukana rakentamassa nuorten urapolkuja ja parantamassa yrityksenne edustaman alan vetovoimaa? Turun sivistystoimi ja opokunta tarvitsee teidän apuanne nuorten uraohjauksen ja TET-jaksoihin liittyvän ohjauksen kehittämisessä.  Vaikka yhteinen suunnittelutyö toimipaikassa on tarkoitus toimeenpanna vasta ensi syksynä, nyt on oikea hetki ilmoittautua mukaan yhteistyöhön.  TET-polutukseen voi ilmoittautua täältä.