Siirry sisältöön

Yrityksille

Työelämään tutustuminen on peruskoulun opetussuunnitelmaan merkittyä toimintaa. Yrityksellä on mahdollisuus lisätä nuoren tietoa yrityksestä, alasta ja alalla tarvittavasta osaamisesta sekä tiedottaa omasta toiminnastaan.

TET-jaksolla olennaista on mielekkäiden työtehtävien ja innostavan työelämäkokemuksen ohella perehtyminen toimialaan.  Yhdeksännen luokan TET-viikot järjestetään pääsääntöisesti viikkojen 40-51 välillä ja kahdeksannen luokan harjoittelu huhti-toukokuussa. 

TET-jakson järjestelyissä tulee huomioida seuraavaa:

  • Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan.
  • TET-jaksosta työpaikalla vastaa nimetty vastuuhenkilö ja koululla opinto-ohjaaja.
  • Oppilaan päivittäinen työaika on 6 tuntia.
  • Oppilas voi myös ruokailla Turun kaupungin koulussa.
  • Oppilas on vakuutettu tapaturmalain ja opiskelutapahtuman korvaamisasetuksen mukaisesti (maksuton sairaan- ja lääkärinhoito julkisen terveydenhoidon puolella).
  • Turun kaupunki ei ole vakuuttanut oppilaita omaisuuteen kohdistuvan vahingon varalta. Vahingon sattuessa kyseeseen tulevat mahdollisesti oppilaiden ja työnantajien ottamat vakuutukset. Mikäli oppilas tahallisesti laiminlyö työharjoittelussa annettuja ohjeita, on hän itse korvausvelvollinen.
  • Oppilaalle tulisi järjestää mahdollisuus arvioida hankkimaansa tietoa ja kokemuksiaan TET-paikalla.

Esittelyvideo yrityksille